U kunt bij ons beroepskeuzetesten, persoonlijkheidstesten, testen van cognitieve capaciteiten en testen op het gebied van management, marketing en sales laten afnemen. Deze gedegen testen nemen wij af in onze eigen testruimte. Na afloop krijgt u een uitgebreide rapportage van de uitgevoerde testen. De onderstaande testen hebben wij momenteel in ons programma.

 Beroepskeuzetest:

 • 360 graden competentietest: deze test geeft snel en betrouwbaar weer wat iemand zijn sterkste competenties vindt en hoe anderen hem/haar op deze competenties beoordelen.
 • Beroepentest voor studiekeuze: de speciale situatie van jongeren tijdens beroeps- en studiekeuze vraag om deze speciale test. Vooral het onderdeel met gedwongen keuze vragen weerspiegelt de werkelijkheid goed.
 • Beroepskeuzetest: deze breed inzetbare beroepskeuzetest voor hoger opgeleiden (mbo, hbo en wo) biedt een volledig beeld van iemands persoonlijkheid en het soort werk dat daar bij past.
 • Beroepskeuzetest elementaire beroepen: deze test geeft een brede meting voor (ander) passend werk op het niveau lbo en sociale werkvoorziening.
 • Beroepskeuzetest fundamentele beroepen: deze test is speciaal voor jongeren en volwassenen met een lager opleidingsniveau van vmbo tot en met mbo-2 biedt deze test een breed richtinggevend advies.
 • Carrièreankers (theorie Schein): met deze test bepaal je snel welke carrièreankers jij het belangrijkst vindt.
 • Competentietest: deze test geeft snel en betrouwbaar weer wat iemand zijn sterkste competenties vindt.
 • Groepsrollentest: bepaal zeer snel en eenvoudig welke groepsrol het best bij jou past.
 • Nederlandse werkwaardentest: deze test geeft snel en betrouwbaar weer welke werkwaarden iemand echt belangrijk vindt.

Management, marketing en Sales:

 • Managementtest: deze test geeft een heldere beschrijving van iemands managementstijl en een vergelijking met Nederlandse (top)managers op een schaal voor managementkenmerken.
 • Marketing en sales potentieel test: deze test geeft een heldere indicatie van iemands potentieel om een succesvolle marketing en sales professional te zijn.

Persoonlijkheidstest:

 • Enneagramtest: deze test geeft snel en betrouwbaar weer welke enneagramtypen het meest en het minst op iemand van toepassing zijn.
 • Jung persoonlijkheidstest: deze test geeft snel en betrouwbaar weer welke van de 16 persoonlijkheidstypen van Jung op iemand van toepassing zijn.
 • Kerntyperingtest: deze test geeft snel en betrouwbaar een kernachtige profilering (persoonlijke SWOT) van iemands sterke kanten en valkuilen.
 • Nederlandse persoonlijkheidstest: deze test geeft snel en betrouwbaar een zeer uitgebreide persoonlijkheidsbepaling op de Big Five factoren en 30 onderliggende schalen.
 • Persoonlijkheidstest: deze test geeft snel en betrouwbaar een kernachtige profilering van iemands persoonlijkheid op basis van de best gevalideerde persoonlijkheidstheorie ter wereld (de Big Five).
 • Werkstijltest: deze test geeft snel en betrouwbaar een kernachtige profilering van iemands persoonlijkheid (op basis van de Big Five) en de daarbij horende werkstijl en passende werkomgevingen.

Cognitieve capaciteiten:

 • Analogieën hoger niveau: deze test geeft een snelle schatting van iemands capaciteit om analogieën op te lossen.
 • Analogieën middelbaar niveau: deze test geeft een snelle schatting van iemands capaciteit om analogieën op te lossen.
 • Cijferreeks hoger niveau: deze test geeft een snelle schatting van iemands capaciteit om logische cijferreeksen op te lossen.
 • Cijferreeks middelbaar niveau: deze test geeft een snelle schatting van iemands capaciteit om logische cijferreeksen op te lossen.
 • Grammaticatoets HBO/WO: met deze test bepaal je snel en eenvoudig het niveau van beheersing van grammatica en spelling van de Nederlandse taal.
 • IQ test: deze IQ test geeft snel en betrouwbaar een echte IQ score ten opzichte van de NL beroepsbevolking.
 • Woordenschattest HBO niveau: met deze test bepaal je snel en eenvoudig het inzicht in woordkennis van de Nederlandse taal op HBO niveau bij (jong) volwassenen.
 • Woordenschattest MBO niveau: met deze test bepaal je snel en eenvoudig het inzicht in woordkennis van de Nederlandse taal op MBO niveau bij (jong) volwassenen.
 • Woordenschattest VMBO niveau: met deze test bepaal je snel en eenvoudig het inzicht in woordkennis van de Nederlandse taal op VMBO niveau bij (jong) volwassenen.

Wij bieden deze testen aan tegen zeer concurrerende tarieven. Interesse? Bel of mail ons dan. U kunt ons bereiken via info@dehomme.nl of via (0541) 29 78 13.