De Homme is gespecialiseerd in het oplossen van personeelsvraagstukken die zowel psychologische test-expertise als een praktische oplossing op maat vragen. Door onze persoonlijke benadering stemmen we optimaal af op de behoefte van de opdrachtgever.

Wij testen medewerkers en geven daardoor inzicht. We brengen ontwikkelingspunten in beeld. Dit draagt bij aan medewerkers en teams, die continue veranderende wereld flexibel, mee kunnen veranderen en een optimaal rendement  leveren. Ons testcentrum onderscheidt zich door een persoonlijke benadering en door effectiviteit.

U bent een paar keer teleurgesteld geweest nadat u iemand had aangenomen.

Het overkomt iedere ondernemer wel eens. In volle vertrouwen neemt u iemand aan voor een functie die dringend moet worden bekleed. U bent enthousiast over de nieuwe medewerker en gaat uit van een goed samenwerkingsverband. Totdat u pas later merkt dat de betreffende medewerker toch niet aan de verwachtingen voldoet. Er ontstaan al gauw lastige gesprekken, woordenwisselingen en verwijten worden heen en weer geuit, tot het onvermijdelijke: ontslag. Einde verhaal. Dan maar met een zucht een nieuwe werving en selectieprocedure opstarten.

“Een testprocedure vooraf, ook wel assessment genoemd, voorkomt in de meeste gevallen een dergelijke teleurstelling. Meten is weten is misschien een cliché, maar biedt meer zekerheid over de persoon die u wenst aan te nemen. In de praktijk blijkt veelal dat de besproken testresultaten en bevestiging zijn van uw intuïtie en dus overeenkomen met de indrukken die u reeds van de kandidaat had.

U wilt zekerheid over een medewerker die hogerop wil
U bent op zoek naar een nieuwe afdelingsmanager. Uw voorkeur gaat uit naar een bestaande medewerker van de betreffende afdeling. Tenslotte is zo iemand reeds vertrouwd met de ins and outs van de afdeling, het bedrijf en de procedures. Slechts een paar mensen van de afdeling zouden hiervoor in aanmerking kunnen komen, mensen die gedurende al vele jaren hun diensten hebben bewezen en nu hogerop willen. Wie biedt u deze unieke kans? Wie beschikt over de juiste capaciteiten om door te groeien naar een succesvolle afdelingsmanager?

Een eenduidig antwoord op deze vragen is er niet. De praktijk wijst uit dat het in de meeste gevallen niet gemakkelijk is om hieromtrent de juiste keuze te maken. Er spelen bij een dergelijke kwestie altijd verscheidene factoren waar rekening mee moet worden gehouden.

“Ook in dit geval biedt een testprocedure vooraf extra zekerheid. Het brengt verscheidene feiten aan het licht, hetgeen helpt om de juiste beslissing te nemen.

Een bestaande medewerker functioneert niet goed en levert voortdurend problemen
Een werknemer die niet goed functioneert mag niet zomaar worden ontslagen. Er zijn hieromtrent wettelijke regels vastgelegd. Van de werkgever wordt over het algemeen verwacht dat hij alles doet binnen zijn mogelijkheden om de betreffende werknemer aan boord te houden en hem naar behoren te laten functioneren. Kan de werkgever dat niet bewijzen, dan is de kans groot dat de ontslagaanvraag wordt afgewezen. Als werkgever bent u dus gebonden aan allerlei wettelijke voorschriften indien u een werknemer die niet goed functioneert zou willen ontslaan. Regelmatig functioneringsgesprekken voeren en ervoor zorgen dat deze worden vastgelegd zijn in zo’n geval belangrijke bewijsstukken. Maar zover hoeft het echter niet altijd te komen.

Er is altijd een reden waarom een werknemer in zijn huidige functie onvoldoende functioneert. Een uitgebreide testprocedure kan in zo’n geval een geschikt gereedschap zijn. Weet men precies waar de persoon aan moet voldoen, waar hij in feite op wordt afgerekend, dan kan een grondig interview met de testresultaten als leidraad al gauw een duidelijk beeld geven waar precies de schoen wringt.

“Het onderliggende probleem kan snel aan het licht worden gebracht, waarna een plan van aanpak kan worden opgesteld dat moet leiden tot de oplossing van het betreffende probleem. In de meeste gevallen kan met een dergelijke testprocedure ontslag worden voorkomen.

De Homme biedt voor het testen van sollicitanten een uitgebreide standaard testprocedure verreweg de meeste geschikte procedure. Met als doel meer zekerheid en de juiste persoon op de juiste plek voor een optimaal rendement.

De testprocedure omvat veelal de onderstaande stappen:

1. Intakegesprek
Telefonisch intake gesprek met de opdrachtgever om het referentiekader te bespreken en een telefonisch gesprek met de te testen kandidaat om de stappen te doorlopen en een afspraak te maken.

2. Een Capaciteitentest, Persoonlijkheidstest of Competentietest
De capaciteitentest brengt de vaardigheden van uw kandidaat of werknemer helder en overzichtelijk in beeld. Zowel de sterke als de minder sterke kanten van iemand kunnen hiermee snel worden afgelezen en worden vergeleken met de eisen die aan de functie worden gesteld.

3. Een Nauwkeurigheidstest of Interpretatietest
Deze test geeft een indicatie weer van in hoeverre iemand in staat is om mondelinge of schriftelijke instructies nauwkeurig en correct op te volgen. In de praktijk blijkt dat het merendeel van de mensen ertoe geneigd is om te handelen op basis van wat zij denken hoe iets moet worden gedaan, hetgeen veelal afwijkt van wat er eigenlijk werd gevraagd om te doen. Hierdoor ontstaan op de werkplek al gauw onnodig misverstanden, fouten of blunders – veelal een grote bron van ergernis voor elke ondernemer of manager.

4. IQ-test
In hoeverre kan iemand meedenken met de dagelijkse problemen op de werkplek en passende oplossingen bieden? De meeste functies vergen een minimaal niveau van logisch denken. De IQ-test laat in een oogopslag zien wat het werk/denkniveau is van uw kandidaat of medewerker.

5. Een uitgebreid persoonlijk interview
Alle testresultaten worden een voor een met de kandidaat of werknemer mondeling besproken en vergeleken met zowel de functie-eisen als met de bedrijfscultuur. Het is van essentieel belang dat de nieuwe medewerker ook past binnen het bestaande team. Tijdens het interview wordt tevens gekeken naar eventuele problemen bij de voorgaande werkgever, alsook naar de motivatie voor het solliciteren.

6. Verslaglegging
Alle testresultaten en de gegevens uit het interview worden samengevat in een helder en overzichtelijk verslag, aangevuld met een passende aanbeveling en/of trainingsadvies. Het verslag wordt altijd eerst naar de kandidaat of medewerker gemaild ter inzage alvorens deze naar het bedrijf wordt opgestuurd.

7. Terugkoppeling
Nadat het verslag is opgestuurd naar het bedrijf worden voor de zekerheid alle testresultaten en aanbevelingen nog eens mondeling besproken en indien nodig toegelicht. Vragen en onduidelijkheden kunnen dan onmiddellijk worden beantwoord en opgehelderd

Andere testprocedures
Niet elke situatie vergt een uitgebreide testprocedure. Veel is afhankelijk van wat nodig en gewenst is op dat moment en van de positie van de functie die moet worden bekleed. De testprocedure en de inhoud van de testen wordt volledig aan uw wensen aangepast.

De testen worden afgenomen door een team van ervaren deskundigen op het gebied van werving en selectie met goede interview vaardigheden. Dit in combinatie van een brede kennis op neuro psychologische wetenschappen.

Voor de standaard testen vragen wij om een investering van € 495,- dit behelst de complete testprocedure. Voor de losse testen vragen wij om een investering van € 95,- (excl. Persoonlijk rapport). De genoemde prijzen zijn excl. BTW.

Voor het maken van een vrijblijvende afspraak kunt u bellen met Rob Olde Kalter 06-44 34 58 03 of u kunt ons mailen via info@dehomme.nl. 

 

Algemene testinformatie