Testen

U kunt bij ons beroepskeuzetesten, persoonlijkheidstesten, testen van cognitieve capaciteiten en testen op het gebied van management, marketing en sales af laten afnemen. Ook kunt u bij ons terecht voor medewerkerstevredenheidsonderzoeken, Disc-testen en onderzoeken van de effectiviteit van teams en organisatie. Tevens bieden wij maatwerk.

Deze gedegen testen nemen wij af in onze eigen testruimte. Na afloop krijgt u een uitgebreide rapportage van de uitgevoerde testen.

Onze verschillende testen lichten we hier onder kort toe.

Beroepskeuzetest:

 • 360 graden competentietest: deze test geeft snel en betrouwbaar weer, wat iemand zijn sterkste competenties vindt en hoe anderen hem/haar op deze competenties beoordelen.
 • Beroepentest voor studiekeuze: de speciale situatie van jongeren tijdens beroeps- en studiekeuze vraag om deze speciale test. Vooral het onderdeel met gedwongen keuzevragen weerspiegelt de werkelijkheid goed.
 • Beroepskeuzetest: deze breed inzetbare beroepskeuzetest voor hoger opgeleiden (mbo, hbo en wo) biedt een volledig beeld van iemands persoonlijkheid en het soort werk dat daarbij past.
 • Beroepskeuzetest elementaire beroepen: deze test geeft een brede meting voor (ander) passend werk op het niveau lbo en sociale werkvoorziening.
 • Beroepskeuzetest fundamentele beroepen: deze test is speciaal voor jongeren en volwassenen met een lager opleidingsniveau van vmbo tot en met mbo-2 biedt deze test een breed richtinggevend advies.
 • Carrière ankers (theorie Schein): met deze test bepaal je snel welke carrière ankers jij het belangrijkst vindt.
 • Competentietest: deze test geeft snel en betrouwbaar weer wat iemand zijn sterkste competenties vindt.
 • Groepsrollentest: bepaalt zeer snel en eenvoudig welke groepsrol het best bij jou past.
 • Nederlandse werkwaardentest: deze test geeft snel en betrouwbaar weer welke werkwaarden iemand echt belangrijk vindt.

Management, marketing en Sales:

 • Managementtest: deze test geeft een heldere beschrijving van iemands managementstijl en een vergelijking met nederlandse (top)managers op een schaal voor managementkenmerken.
 • Marketing en sales potentieel test: deze test geeft een heldere indicatie van iemands potentieel om een succesvolle marketing en sales professional te zijn.

Persoonlijkheidstest:

 • Enneagramtest: deze test geeft snel en betrouwbaar weer welke enneagramtypen het meest en het minst op iemand van toepassing zijn.
 • Jung persoonlijkheidstest: deze test geeft snel en betrouwbaar weer welke van de 16 persoonlijkheidstypen van Jung op iemand van toepassing zijn.
 • Kerntyperingstest: deze test geeft snel en betrouwbaar een kernachtige profilering (persoonlijke SWOT) van iemands sterke kanten en valkuilen.
 • Nederlandse persoonlijkheidstest: deze test geeft snel en betrouwbaar een zeer uitgebreide persoonlijkheidsbepaling op de Big Five factoren en 30 onderliggende schalen.
 • Persoonlijkheidstest: deze test geeft snel en betrouwbaar een kernachtige profilering van iemands persoonlijkheid op basis van de best gevalideerde persoonlijkheidstheorie ter wereld (de Big Five).
 • Werkstijltest: deze test geeft snel en betrouwbaar een kernachtige profilering van iemands persoonlijkheid (op basis van de Big Five) en de daarbij horende werkstijl en passende werkomgevingen.

Cognitieve capaciteiten:

 • Analogieën hoger niveau: deze test geeft een snelle schatting van iemands capaciteit om analogieën op te lossen.
 • Analogieën middelbaar niveau: deze test geeft een snelle schatting van iemands capaciteit om analogieën op te lossen.
 • Cijferreeks hoger niveau: deze test geeft een snelle schatting van iemands capaciteit om logische cijferreeksen op te lossen.
 • Cijferreeks middelbaar niveau: deze test geeft een snelle schatting van iemands capaciteit om logische cijferreeksen op te lossen.
 • Grammaticatoets HBO/WO: met deze test bepaal je snel en eenvoudig het niveau van beheersing van grammatica en spelling van de Nederlandse taal.
 • IQ test: deze IQ test geeft snel en betrouwbaar een echte IQ score ten opzichte van de NL beroepsbevolking.
 • Woordenschattest HBO niveau: met deze test bepaal je snel en eenvoudig het inzicht in woordkennis van de Nederlandse taal op HBO niveau bij (jong) volwassenen.
 • Woordenschattest MBO niveau: met deze test bepaal je snel en eenvoudig het inzicht in woordkennis van de Nederlandse taal op MBO niveau bij (jong) volwassenen.
 • Woordenschattest VMBO niveau: met deze test bepaal je snel en eenvoudig het inzicht in woordkennis van de Nederlandse taal op VMBO niveau bij (jong) volwassenen.

Medewerkerstevredenheidsonderzoeken

Human resources zijn een belangrijke pijler voor het succes van een organisatie. Als medewerkers gemotiveerd, tevreden en bevlogen zijn, dan draagt dat bij aan het succes van de organisatie. De medewerkers zijn bereid om een extra stap te zetten, komen betrokken over bij de klant, werken met meer inzet en zijn effectiever en efficiënter. Ons medewerkersonderzoek geeft inzicht in de tevredenheid, betrokkenheid en motivatie van medewerkers. Dit inzicht is een eerste stap naar mogelijke verdere verbeteringen voor individuele medewerkers en de organisatie. Wij hebben eerder medewerkerstevredenheidsonderzoeken uitgevoerd voor het MST en Panalytical. Op basis van deze onderzoeken hebben wij vervolgens ook gerichte verbeterplannen opgesteld en trainingen en workshops georganiseerd. Ook hebben diverse deelnemers aan het onderzoek nadien deelgenomen aan onze opleidingen om zichzelf verder te ontwikkelen.

DISC-testen

Een DISC test meet diverse kenmerken van menselijk gedrag. Het brengt de vaak complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag overzichtelijk en begrijpelijk in kaart. Waarom hebben sommige mensen bijvoorbeeld weerstand tegen veranderingen terwijl anderen het juist opzoeken? Waarom nemen bepaalde mensen altijd de leiding en volgen anderen liever? Of waarom zijn sommige mensen zo flexibel en hechten anderen aan procedures? DISC geeft inzicht in waarom we doen en wat we doen. Wij hebben de DISC-test eerder gebruikt om het verschillende gedrag van medewerkers van een afdeling inzichtelijk te maken. De test maakt duidelijk dat er verschillen zijn en wat de belangrijkste verschillen zijn in het gedrag. Door deze verdieping ontstaat er inzicht in elkaars gedrag en begrip voor waarom de ander zich anders gedraagt en anders reageert. Door het inzicht kunnen medewerkers elkaars sterke kanten gaan gebruiken en begrip krijgen voor het gedag van de ander.

Onderzoek effectiviteit team en organisatie

DeHOMME heeft eerder de effectiviteit van afdelingen van organisaties onderzocht. Via gerichte interviews van medewerkers hebben we eerst inzicht in het huidige functioneren van de afdeling en de medewerkers gekregen. Daarna hebben we verbeterplannen opgesteld.

Maatwerk

Voor uw organisatie kunnen we ook maatwerk op het gebied van testen, onderzoeken, coaching en trainingen ontwikkelen.