aanmelden3slide1

 

Doel:

Opleiden tot een professioneel NLP trainer.

 

Doelgroep:

Iedereen die professioneel NLP Trainer wil worden. Een professioneel NLP Trainer mag deelnemers opleiden tot NLP Practitioner of Master Practitioner. Daarnaast is de training bedoeld voor iedereen die NLP wil trainen in themagerichte trainingen. Deze themagerichte trainingen kunnen gericht zijn op de eigen achtergrond, interesse of het eigen werkveld.

 

Beschrijving:

Een deHOMME trainers training biedt een stevige basis om NLP op een vakkundige wijze als trainer te trainen. De trainerstraining kent drie niveaus: 

 • Level I: Dit level is voor een trainer die NLP wil trainen in allerlei themagerichte trainingen. Level 1 omvat 10 lesdagen en drie deeltrainingen (Effectief Presenteren, Missie en Identiteit en Didactiek).  
 • Level II: Professioneel trainer NLP Practitioner.
 • Level III: Professioneel NLP trainer voor NLP opleidingen. Level 2 omvat 10 lesdagen. 

In deze intensieve training werkt u zowel aan uw persoonlijke ontwikkelingsproces als uw professionele ontwikkeling als trainer. Tijdens de training is er uitgebreid aandacht voor de lesstof van de NLP Practitioner bij level 1. Indien u deel wilt nemen aan level II, dan is er uitgebreid aandacht voor de lesstof van de NLP Master Practitioner. Tijdens de lesdagen bereiden de deelnemers presentaties van de NLP lesstof voor. Zo is er veel ruimte om via deze werkvorm de lesstof en de trainerskills eigen te maken. Na de presentaties is er feedback vanuit de trainer en de andere deelnemers om het leerproces zo effectief mogelijk te laten zijn.

Naast aandacht voor de NLP lesstof zijn er ook drie deeltrainingen om de effectiviteit van de trainer zo hoog mogelijk te laten zijn. Deze deeltrainingen zijn: Effectief Presenteren, Missie en Identiteit en Didactiek. 

Voor trainers die zelfstandig op NLP Master niveau willen trainen zijn er een serie extra lessen en een certificaat Master Trainer NLP te behalen.

 Programma:

De volledige opleiding wordt verdeeld in aantal onderdelen: 

 

 1. 10 lessen van een dag gericht op de inhoudelijke kennis van NLP en verbanden leggen.
 2. Training Didactiek (1 dag).
 3. Training Effectief Presenteren (2 dagen).
 4. Training Missie en identiteit (2 dagen).
 5. Certificatiedag
 6. Assistentschappen in de lopende NLP trainingen. Deze zijn verplicht voor de opleiding tot professioneel NLP trainer.

 

 

Trainer:

Onze trainer voor deze opleiding is Adriana Adriaanse.

 MG 0679

   

Adriana Adriaanse  

Trainster
   

 

 

Prijs:

Losse prijzen voor deelcertificaten c.q. deelnamebewijzen:

 • Kosten serie van 10 inhoudelijke lessen € 2000,- (los per dag: €200,-)
 • Training Effectief Presenteren:  € 400,-
 • Training Didactiek: € 200,- 
 • Training Identiteit & Missie als trainer € 400,-
 • Certificatiekosten level I: € 300,-
 • Certificatiekosten level II: € 300,-
 • Certificatiekosten level III: € 300,-

Kosten bij volledige inschrijving professioneel NLP trainer level I:

De totale kosten van de losse onderdelen zijn € 3300,-. U krijgt bij inschrijving voor de volledige training een korting van € 300,-. De kosten van de volledige NLP trainer level I zijn dan: € 3000,-. Deelbetalingen zijn mogelijk.  

Kosten NLP master trainer level III: € 2500,-

De bovengenoemde kosten zijn inclusief studiemateriaal, lunch, koffie en thee.

 

 

Data NLP Practitioner:

De HOMME organiseert de NLP Trainerstraining 1 keer in de twee jaar. De eerstvolgende Trainerstraining start in 2018.

De opleiding start elke dag om 9.30 uur. Omstreeks 9.15 uur drinken we samen nog even een kopje koffie of thee. De lunch is om 13.00 uur. We starten het middagprogramma om 14.00 uur en we sluiten de dag af omstreeks 17.30 uur.  

 

Tijdsinvestering:

 1. U kunt gecertificeerd worden voor:
  NLP Trainer level I         > NLP trainen in eigen vakgebied
  NLP Trainer level II        > NLP Practitioner
  NLP Trainer level III       > NLP Master Practitioner
 2. We certificeren volgens de criteria van de NVNLP (zie onder) met extra kwaliteitszegel van de NVNLP wanneer je de volledige training tot professioneel NLP trainer volgt (minimaal level II – NLP Practitioner opleiding).
 3. Het certificaat ontvangt u als u: 
  3.1. Voldoet aan de (onderstaande) criteria NLP Trainer Kwalificatie.
  3.2. U de opleiding volledig hebt betaald of een regeling hebt getroffen.
  3.3. U minimaal 80% van de trainingsdagen aanwezig bent geweest.
  3.4. Een door de examinatoren met voldoende beoordeelde inhoud van zelfontwikkelde training.

  Criteria voor de beoordeling van de training zijn:

  A. Is NLP op een technisch correcte wijze opgenomen in de training?
  B. Is de training logisch en didactisch verantwoord opgebouwd?
   
  3.4. U een presentatie hebt gegeven van minimaal een half uur aan twee examinerende trainers. Deze presentatie moet minimaal met een voldoende worden beoordeeld. 

  Beoordelingscriteria voor de presentatie zijn:

  A. Organiseren van eigen stemming (state-control.
  B. Balans in fysiologie en stem, up-time blijven.
  C. Contact met de groep, omgaan met vragen en weerstanden.
  D. Structuur aanbrengen in de presentatie.
  E. Blijk geven van beheersen van NLP patronen als metamodel, Milton model, chunking, matching, ankeren en herkaderen.
  F. Juiste uitvoering van de demonstratie, rapport met de cliënt en de zaal.

 

Locaties:

Trainingscentrum DeHOMME:

trainingsruimte

 

Adres:

Laagsestraat 32
7637 PB Oud Ootmarsum
Routekaart weergeven

 

 

Toelatingseisen:

 1. Afgeronde NLP Practitioner en NLP Master Practitioner opleiding; of:
 2. NLP Practitioner Certificaat met de intentie nog een NLP Master opleiding te volgen.

In het tweede geval is alleen certificatie voor level I en II mogelijk. Een certificaat voor level III kan pas verkregen worden indien u de Master Practitioner hebt afgerond.  


Studiemateriaal:

U hoeft voor deze opleiding zelf geen studiemateriaal aan te schaffen. U ontvangt van ons het lesmateriaal in een map van deHOMME. Verder krijgt u van ons een schrijfblok en een pen.

 
Certificatie en toetsing:

 

 1. U kunt gecertificeerd worden voor:
  NLP Trainer level I         > NLP trainen in eigen vakgebied
  NLP Trainer level II        > NLP Practitioner
  NLP Trainer level III       > NLP Master Practitioner
 2. We certificeren volgens de criteria van de NVNLP (zie onder) met extra kwaliteitszegel van de NVNLP wanneer je de volledige training tot professioneel NLP trainer volgt (minimaal level II – NLP Practitioner opleiding).
 3. Het certificaat ontvangt u als u: 
  3.1. Voldoet aan de (onderstaande) criteria NLP Trainer Kwalificatie.
  3.2. U de opleiding volledig hebt betaald of een regeling hebt getroffen.
  3.3. U minimaal 80% van de trainingsdagen aanwezig bent geweest.
  3.4. Een door de examinatoren met voldoende beoordeelde inhoud van zelfontwikkelde training.

  Criteria voor de beoordeling van de training zijn:

  A. Is NLP op een technisch correcte wijze opgenomen in de training?
  B. Is de training logisch en didactisch verantwoord opgebouwd?

  3.4. U een presentatie hebt gegeven van minimaal een half uur aan twee examinerende trainers. Deze presentatie moet minimaal met een voldoende worden beoordeeld. 

  Beoordelingscriteria voor de presentatie zijn:

  A. Organiseren van eigen stemming (state-control.
  B. Balans in fysiologie en stem, up-time blijven.
  C. Contact met de groep, omgaan met vragen en weerstanden.
  D. Structuur aanbrengen in de presentatie.
  E. Blijk geven van beheersen van NLP patronen als metamodel, Milton model, chunking, matching, ankeren en herkaderen.
  F. Juiste uitvoering van de demonstratie, rapport met de cliënt en de zaal.

 

 

 

  

 

­