INSPIREERT

 

aanmelden3701Z9307-bewerkt

Doel:

De volgende leerdoelen staan centraal binnen de opleiding:

 • Het creëren van een goed contact met andere mensen.
 • Het loslaten van negatieve ervaringen uit het verleden.
 • Inzicht krijgen in en breken met ongewenste gewoonten.
 • Inzicht krijgen in denkprocessen en dit constructief gebruiken.
 • Haalbare doelen stellen en deze omzetten in actie.
 • Versnellen van uw persoonlijke groei.

Doelgroep:

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die wil werken aan doelgerichte persoonlijke groei en ontwikkeling. Verder is de opleiding uitstekend geschikt voor iedereen die zijn of haar communicatieve vaardigheden wil verbeteren.

Beschrijving:

NLP is vooral zelfervaren, learning by doing is het motto tijdens de opleiding. Zelf doen en zelf ervaren vormen de basis voor de vertaling naar uw eigen (werk)situatie. Een practitioner is een beoefenaar, iemand die leert om NLP praktisch te hanteren, zowel voor zichzelf als ook naar anderen toe. Door middel van deze methode zijn we in staat om onze houding en het gedrag te veranderen en de resultaten te bereiken die we willen. Bewustwording, keuze en flexibiliteit zijn de sleutelwoorden. We worden ons bewust van onze communicatiemogelijkheden, krijgen daardoor keuzemogelijkheden in ons handelen wat uiteindelijk leidt tot flexibiliteit in ons privéleven en werkomgeving.

De Practitioneropleiding is het eerste jaar van een volledige NLP-opleiding. Een Practitionercertificaat geeft toegang tot het tweede jaar: de Masterpractitioner-opleiding. Kiezen voor NLP betekent tegelijkertijd dat u naast uw technische competentie ook voor uw persoonlijke ontwikkeling een belangrijke plaats reserveert.

Programma:

 • Ethiek en vooronderstellingen.
 • Communicatiepatronen; wat kan ik aan mensen waarnemen? Meervoudige waarneming en waarnemingsposities.
 • Wat creëert de vertrouwensrelatie en hoe doe je dat?
 • Taalvaardigheden en vraagstijlen.
 • Optimaal contact maken. Diverse technieken.
 • Taalpatronen hanteren; bewust en onbewust.
 • Ankeren en ankertechnieken, bekrachtigende stemmingen installeren.
 • Herkaderen; bekijk het eens van andere kanten, bewustwording van een andere focus en gedrag.
 • Logische niveaus (omgeving, gedrag, capaciteiten, overtuigingen, identiteit ): hoe functioneren we, op welk niveau en wat is de impact?
 • Realiseren van gewenste doelen en formuleren op alle "logische" niveaus.
 • Metaforen: een symbolische manier van overdracht.
 • Vat op verleden, heden en toekomst.
 • Strategieën: wilt u Rome bereiken en u komt er maar niet? Er zijn meerdere wegen!

Trainer:

Onze trainers voor deze opleiding zijn Adriana Adriaanse (dagopleiding) en Michelle Rambonnet (avondopleiding).

 MG 0679

  180414 Anita bewerkt        171108 Foto Arianne

Adriana Adriaanse  

Trainster dagopleiding
 

Anita Poth 

Trainster avondopleiding

 

Arianne Scholtz

Trainster avondopleiding

 

Prijs:

De dagopleiding kost 2900 euro voor de dag- en avondopleiding. Inclusief studiemateriaal, lunch, koffie en thee. Betalen per blok kan ook. Indien u per blok betaalt, brengen wij 50 euro extra administratiekosten in rekening. Voor de avondopleiding mag u de opleiding in 1 keer betalen of in meerdere delen. 

Voor de avondopleiding in Haaksbergen hebben wij een introductiekorting Deze opleiding kost tijdelijk 2495 euro. 

Data NLP Practitioner:

De eerstvolgende NLP Practitioneropleidingen starten op:

 • 19 november 2018: dagopleiding in Oud Oormarsum. Er zijn 10 blokken van twee dagen. 
 • 15 november 2018: avondopleiding bij De Wakel van natuurmonumenten in Haaksbergen (Buursezand).

De detailplanning van de opleidingen kunt u via deze link opvragen.

Tijden:

De dagopleiding start elke dag om 9.30 uur. Omstreeks 9.15 uur drinken we samen nog even een kopje koffie of thee. De lunch is om 13.00 uur. We starten het middagprogramma om 14.00 uur en we sluiten de dag af omstreeks 17.30 uur.

De avondopleiding start 's avonds om 18.30 uur en duurt tot circa 22.15 uur. 

Tijdsinvestering:

 • De deelname aan de lesdagen of avonden is een tijdsinvestering van circa 144 uur voor de totale training. De dagopleiding in Oud Ootmarsum bestaat uit 10 blokken van 2 dagen. De avondopleiding in Oud Ootmarsum kent 36 avondtrainingen en 2 certificatiedagen.
 • Voor de hele NLP Practitioner schatten wij de benodigde uren voor zelfstudie en het maken van een opdracht in op 100 uur.
 • Verder is het de bedoeling dat je in (regionale) oefengroepen meedoet om de stof te oefenen. Hier staan minimaal 12 dagdelen voor van 3 uur. Dit is in totaal 36 uur.

 

Locaties:

Trainingscentrum DeHOMME:
 

trainingsruimte

 

Adres:

Laagsestraat 32
7637 PB Oud Ootmarsum
Routekaart weergeven

 

De Wakel in Buurse:

DeWakel 3

Adres:

Stendermolenweg 9
7481 PR Haaksbergen

Toelatingseisen:

 • U hebt een MBO/HBO denkniveau.
 • Er is geen specifieke vooropleiding nodig.


Studiemateriaal:

U hoeft voor deze opleiding zelf geen studiemateriaal aan te schaffen. U ontvangt van ons het lesmateriaal in een map van deHOMME. Verder krijgt u van ons een schrijfblok en een pen.

 
Certificatie en toetsing:

 • U sluit de NLP Practitioner opleiding af met een schriftelijke en een praktische test. Daarnaast schrijft u een metafoor voor een medestudent. De schriftelijke test telt, in het totaal van de certificatie, mee voor 30 %. Deze test bestaat uit theoretische vragen, inzicht vragen en parate kennis vragen. Van het theoretische gedeelte is het nodig dat u 75% goed beantwoordt. De praktische test telt, in het totaal van de certificatie, mee voor 60%, en bestaat uit: gespreksvaardigheden, rapport vaardigheden en interventievaardigheden. De metafoor telt in het totaal van de certificatie mee voor 10%.
 • Bij het met goed gevolg afsluiten van de geteste onderdelen ontvangt u het certificaat “Practitioner in NLP’’ met een kwaliteitslabel van ons instituut en een kwaliteitslabel van de Nederlandse Vereniging voor NLP. Bij onvoldoende integratie van de stof ontvangt u een certificaat zonder labels, bij wijze van deelname. Merkt u tijdens de opleiding dat je nog niet toe bent aan de certificering, dan bieden we u de gelegenheid om in een volgende training op te gaan voor de certificatie. Wij geven als deHOMME een ‘certificaatgarantie’ af, en dat betekent dat u alle blokken van de opleiding opnieuw kunt doen.
 • Het certificaat ontvangt u als u:

  - U de opleiding volledig hebt betaald of een regeling hebt getroffen.
  - U minimaal 80% van de trainingsdagen aanwezig bent geweest.
  - U minimaal 75% van het theoretische gedeelte goed beantwoordt.
  - U de praktische opdracht flexibel en zorgvuldig uitvoert, volgens de vormvoorwaarden.
  - U ondanks uw examengevoel in uptime en rapport blijft met uw subject, ook als je het even niet weet. 

 

 

 

­