aanmelden3

 Foto Master 2014

 

Doel:

Het doel van de Master Practitioner opleiding is om een vervolgstap te maken in jouw eigen (privé- en professionele) ontwikkeling met NLP. Je leert meer technieken en we besteden aandacht aan het toepassen van NLP in professionele settings zoals coaching, advisering en werken met teams. Je gaat tijdens de NLP Master Practitioner op zoek naar jouw kern.

Doelgroep:

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die een verdieping wil op de lesstof van de NLP Practitioner. 

Beschrijving:

De Master Practitioner opleiding zorgt voor een verdieping van de kennis en vaardigheden, die je al hebt en we voegen er mooie en nieuwe werkmethodes aan toe. Met de Master Practitioner Opleiding word je meester in communicatie en gedragsverandering. In het tweede jaar van de volledige NLP opleiding kom je tot de werkelijke essentie van NLP en van jezelf. Voor de meeste practitioners is dit 'de slagroom op het toetje'. 

In het tweede jaar van de NLP opleiding gaan we meer gedetailleerd in op de onbewuste processen en de dieptestructuren in communicatie. Je leert onder andere verschillende denkstijlen van jezelf en anderen te herkennen. Centraal staan de verborgen drijfveren van ons handelen, de motieven en de onderliggende patronen. Wat beweegt iemand om te doen wat hij doet? Welke waarden en normen spelen daarbij onderliggend een rol? Op het Masterniveau dragen we kennis aan op het vlak van waarden, normen, onbewuste aannamen en overtuigingen, identiteit en missie. Bewustwording van en werken met 'beliefs', emoties, tijdsaspecten en strategieën krijgen aandacht. Jij leert de structuur van betekenisverlening kennen en de samenhang tussen de oppervlaktestructuur (datgene wat zichtbaar is) en de dieptestructuur (de verborgen drijfveren). Op deze wijze plaatsen we de vaardigheden van de NLP Practitioner in een groter kader.

Andere onderwerpen zijn verdieping van het werken met tijdsaspecten - effectief onderhandelen - werken met vooronderstellingen, verwachtingen en presentatievaardigheden. Een aantal van de nieuw geleerde denkpatronen worden onder de loep genomen, die van nut kunnen zijn binnen de communicatie over en weer met anderen; op sociaal, relationeel en professioneel gebied.

Er wordt aandacht geschonken aan de vraag hoe je de kennis van de metaprogramma's kunt gebruiken in de diverse situaties. Bruikbaar bijvoorbeeld bij: het samenstellen en aansturen van teams - sollicitatie- en intakegesprekken - begeleiden van groepen mensen binnen onderwijs, management en trainingssituaties.

Een belangrijk onderdeel van de hele opleiding is het modelleringproces. Modelleren is een methode waarmee aan de hand van principes en procedures voorbeeldgedrag van anderen in kaart wordt gebracht, met als doel dat het nagebootst kan worden. Ofwel, hoe leer ik wat de ander kan en hoe zorg ik ervoor dat deze kennis overdraagbaar wordt. Je brengt meesterschap van iemand anders in kaart. Vervolgens kun je dat meesterschap kopiëren.

 

Programma: 

Het programma van de Master Practitioner ziet er in grote lijn als volgt uit:

 • Metaprogramma's: dit zijn onze stuurprogramma's. Het gaat over observeerbare filters, processen, referentiekaders, etc. die het mogelijk maken te begrijpen hoe je functioneert.
 • Criteria: onze waarden en normen en de hiërarchie daarin. Waar ga je voor? Aan de orde komen onder andere de hiërarchie van normen en waarden en de waardensystematiek (opvragen, kalibreren, verhelderen, toepassen en wijzigen).
 • Overtuigingen: welke heb je, welke heb je nog nodig en welke niet meer?. Aan de orde komen onder andere kernovertuigingen en overtuigingssystemen (ontdekken, installeren, toepassen, verfijnen en veranderen).
 • Structuur van emoties: het gaat hierbij om de verandering, structuur, relaties en beheersing van emoties.
 • Tijdlijnen: we ontdekken, genereren, gebruiken en veranderen tijdlijnen. Enkele technieken hierbij zijn re-imprinting beliefs en compelling future.
 • Modellering: we brengen vaardigheden en capaciteiten in kaart met als doel dit te kunnen kopiëren.
 • Verdieping van de practitionerstof op diverse onderdelen. Enkele onderdelen zijn: verdieping van taalpatronen, strategieën, logische niveaus en submodaliteiten.

Trainer:

Onze trainer voor deze opleiding is Adriana Adriaanse.

 MG 0679

Prijs:

De opleiding kost 2995 euro. Inclusief studiemateriaal, lunch, koffie en thee. Betalen per blok kan ook. Indien u per blok betaalt, brengen wij 50 euro administratiekosten extra in rekening. 

Data NLP Master Practitioner:

De eerstvolgende dagopeldiing NLP Master Practitioner start op 27 september 2018 in Oud Ootmarsum.

Tijden:

De opleiding start elke dag om 9.30 uur. Omstreeks 9.15 uur drinken we samen nog even een kopje koffie of thee. De lunch is om 13.00 uur. We starten het middagprogramma om 14.00 uur en we sluiten de dag af omstreeks 17.30 uur.

Tijdsinvestering:

 •  De deelname aan de lesdagen is een tijdsinvestering van circa 160 uur voor de totale training. De dagopleiding bestaat uit 10 blokken van 2 dagen. 
 • Voor de hele NLP Master Practitioner schatten wij de benodigde uren voor zelfstudie en het maken van een opdracht in op 100 uur.
 • Verder is het de bedoeling dat je in (regionale) oefengroepen meedoet om de stof te oefenen. Hier staan minimaal 12 dagdelen voor van 3 uur. Dit is in totaal 36 uur.

Locaties:

Trainingscentrum DeHOMME:

trainingsruimte

 

Adres:

Laagsestraat 327637 PB Oud OotmarsumRoutekaart weergeven

Toelatingseisen:

  • Afgeronde NLP Practitioneropleiding. Je dient in het bezit te zijn van een NLP Practitioner certificaat uitgegeven door een nationaal of internationaal erkende NLP organisatie. (lid van NVNLP).
  • U hebt een MBO/HBO denkniveau.

Studiemateriaal:

U hoeft voor deze opleiding zelf geen studiemateriaal aan te schaffen. U ontvangt van ons het lesmateriaal in een map van deHOMME. Verder krijgt u van ons een schrijfblok en een pen.

 Certificatie en toetsing:

  • U sluit de NLP Master Practitioner opleiding af met een schriftelijke test en een modelleeropdracht. Deze test bestaat uit theoretische vragen, inzicht vragen en parate kennis vragen. Van het theoretische gedeelte is het nodig dat u 75% goed beantwoordt.
  • Bij het met goed gevolg afsluiten van de geteste onderdelen ontvangt u het certificaat “Master Practitioner in NLP’’ met een kwaliteitslabel van ons instituut en een kwaliteitslabel van de Nederlandse Vereniging voor NLP. Bij onvoldoende integratie van de stof ontvangt u een certificaat zonder labels, bij wijze van deelname. Merkt u tijdens de opleiding dat je nog niet toe bent aan de certificering, dan bieden we u de gelegenheid om in een volgende training op te gaan voor de certificatie. Wij geven als deHOMME een ‘certificaatgarantie’ af, en dat betekent dat u alle blokken van de opleiding opnieuw kunt doen.
  • Het certificaat ontvangt u als u: - U de opleiding volledig hebt betaald of een regeling hebt getroffen.- U minimaal 80% van de trainingsdagen aanwezig bent geweest.- U minimaal 75% van het theoretische gedeelte goed beantwoordt.- U de praktische opdracht flexibel en zorgvuldig uitvoert, volgens de vormvoorwaarden.  

 

 

 

­